Ubezpieczenie Life Care

Każdego dnia narażeni jesteśmy na setki czynników, które mogą przyczynić się do utraty naszego zdrowia lub życia. Chociaż nie myślimy o tym na co dzień, to w drodze do pracy, na zakupach czy podczas rodzinnego spaceru możemy paść ofiarą nieszczęśliwego wypadku. Jest to z pewnością niepokojąca wizja, którą chcielibyśmy od siebie odsunąć i zapobiec dotkliwym następstwom losowych zdarzeń. Jedną z form zabezpieczenia jest zakup ubezpieczenia na życie, dzięki któremu rodzina i bliscy nie pozostaną bez środków do życia w przypadku naszej śmierci.

Czym jest ubezpieczenie na życie?

To rodzaj polisy ubezpieczeniowej, której przedmiotem ochrony jest życie danej osoby. W momencie śmierci osoby ubezpieczonej, na towarzystwie ubezpieczeniowym spoczywa obowiązek wypłaty świadczenia z tytułu śmierci, w wysokości 100% sumy ubezpieczenia przekazanej wskazanej w umowie osobie uprawnionej. Klienci chcący skorzystać z ubezpieczenia Life Care w vienna Life Tu na Życie S.A. nie muszą przedstawiać badań medycznych, aby zawrzeć polisę z sumą ubezpieczenia do50.000 PLN lub nawet do 600.000 PLN (ubezpieczony poniżej 40 roku życia). Oczywiście, kwotę ubezpieczenia można w dowolnym momencie podwyższyć lub obniżyć na zasadach wskazanych w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczeń). Umowę można zawrzeć elastycznie na okres od 5 do 30 lat, jednak w każdej chwili możemy z niej zrezygnować i złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczeniowej. Dzięki takiej swobodzie działań nie musimy się więc obawiać przymusowego utrzymywania polisy do końca okresu na jaki został ona zawarta.

Kto może wykupić polisę ubezpieczeniową?

Osobą ubezpieczoną może stać się każda osoba w wieku od 18 do 69 roku życia, niezależnie od płci, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania, zatrudnienia czy majętności. Klienci Vienna Life nie spotkają się z odmową ze względu na przewlekłe choroby, niebezpieczne hobby lub zbyt niskie dochody, co czasami zdarza się w przypadku innych towarzystw ubezpieczeniowych. Niskie składki – już od złotówki dziennie – sprawiają, że ubezpieczenie na życie jest w zasięgu finansowym każdej osoby, nie narażając jednocześnie domowego budżetu na znaczny uszczerbek.

Przede wszystkim warto zaopatrzyć się w takie zabezpieczenie gdy wykonujemy zawód wysokiego ryzyka, prowadzimy własną działalność gospodarczą oraz gdy jesteśmy głównym lub jedynym żywicielem rodziny. To także dobry pomysł, gdy jesteśmy w grupie ryzyka wystąpienia poważnego zachorowania lub gdy w naszej rodzinie pojawiały się przypadki śmiertelnych lub dziedzicznych schorzeń. Warto podkreślić, że Ubezpieczający (osoba zawierająca umowę i opłacająca składki) i Ubezpieczony (osoba, której życie jest objęte ochroną) nie musi być tą samą osobą.

Co zyskujemy kupując ubezpieczenie na życie?

Podstawową i najważniejszą korzyścią jest poczucie bezpieczeństwa i spokoju w kwestii materialno-finansowej. Wynika ono z faktu, że po śmierci osoby Ubezpieczonej jej rodzina nie pozostanie bez środków do życia, ani nie przytłoczą jej zobowiązania Ubezpieczonego, takie jak kredyty czy poręczenia. Nie musimy się obawiać, że po naszej śmierci rodzina utraci swój dotychczasowy poziom życia lub zadłuży się, by zorganizować ceremonię pogrzebową i pochówek.

Jedyne wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej, jakie znajdziemy w polisie dotyczą zgonów spowodowanych działaniami wojennymi, aktami przemocy i zamieszek (o ile nie wynikają one z pełnionych obowiązków służbowych) oraz samobójstw popełnionych w przeciągu pierwszych dwóch lat od zawarcia umowy. Wszelkie inne przypadki zgonów są honorowane – rodzina nie spotka się z odmową wypłaty środków.

Opinie klientów wskazują również na inną, cenną zaletę: ubezpieczeni chwalą sobie na forum elastyczność i prostotę procesu zawierania umowy oraz przejrzystość i minimum formalności , co pozwala na szybkie zawarcie umowy ubezpieczenia, jego późniejszą obsługę i równie bezproblemowe zrezygnowanie z umowy. Wszystkie formalności spoczywają na barkach doświadczonych i kompetentnych agentów, którzy chętnie doradzą i odpowiedzą na wszelkie pytania przed podpisaniem polisy.

Ubezpieczenie Life Care
Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *