Rozliczenie PIT w 2020 roku – jakie zmiany nas czekają?

Składając zeznanie PIT za rok 2019, warto wcześniej zapoznać się z wprowadzonymi w tym roku zmianami w prawie podatkowym. W tekście omawiamy takie kwestie, jak: – obniżenie stawki PIT z 18 do 17%, – zerowy PIT dla osób młodych do 26. roku życia, – ulga na termomodernizację budynku mieszkalnego.

Niższa stawka PIT od IV kwartału 2019

Obowiązująca od 1 października br. obniżona stawka PIT (z 18 do 17%) dotyczy tych podatników, których przychody uzyskane w ciągu roku nie przekraczają granicy pierwszego progu podatkowego, tj. 85 528 zł. Szacuje się, że zmiana ta obejmie około 25 milionów osób, w tym:

  • zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
  • wykonujących działalność osobiście (umowa o dzieło, umowa zlecenie),
  • osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, w tym w formie spółek osobowych,
  • emerytów i rencistów,
  • podatników pozyskujących przychody z praw majątkowych.

W rozliczeniach PIT w 2020 roku z tego przywileju nie skorzystają natomiast m.in. osoby płacące podatek liniowy, czy rozliczające ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową. Pomimo, że nowelizacja przepisów weszła w życie z początkiem IV kwartału tego roku, zmianie ulegnie skala podatkowa za cały rok 2019 i po odjęciu kwoty zmniejszającej podatek będzie wynosiła 17,75% w przypadku, kiedy podstawa jego obliczenia nie przekroczy 85 528 zł. Dopiero w roku 2020 podatek będzie wynosił równe 17%. Dla podatników, którzy w rozliczeniu PIT wykażą przychody większe od powyższej kwoty podstawy, utrzymana zostanie dotychczasowa stawka 32%.

Zerowy PIT dla młodych pracowników

Z kolei już od 1 sierpnia tego roku nie podlegają opodatkowaniu wynagrodzenia osób do 26. roku życia. Tutaj również roczna wysokość dochodu nie może przekraczać kwoty 85 528 zł. Według wyliczeń Ministerstwa Finansów ze zwolnienia skorzysta blisko 2 miliony młodych podatników, w tym:

  • zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,
  • pozostający w spółdzielczym stosunku pracy,
  • zatrudnieni na umowę o pracę nakładczą,
  • pozostający w służbowym stosunku pracy,
  • zatrudnieni na umowę zlecenie.

Zerowa stawka PIT nie obejmuje jednak pracujących na podstawie umowy o dzieło lub prowadzących własną działalność gospodarczą. Zgodnie z szacunkami resortu finansów, młodzi podatnicy zyskają miesięcznie od 133 do 564 zł, co w skali roku pozwoli zaoszczędzić im maksymalnie 6 768 zł. Z racji daty, od kiedy obowiązują nowe przepisy, górna granica przychodów uprawniających do tej ulgi wyniesie w 2019 roku 35 636,67 zł.

Ulga na termomodernizację domu

Podatnicy, którzy w roku 2019 wykonywali prace związane z termomodernizacją budynku mieszkalnego będą mogli uwzględnić w swoim rozliczeniu PIT poniesione na ten cel wydatki. Całkowita kwota odpisu podatkowego nie może być jednak wyższa niż 53 000 zł. Odliczeń można dokonywać w ciągu kolejnych 3 lat, począwszy od końca roku, w którym zostały udokumentowane pierwsze wydatki. Ci podatnicy, których dochody w danym roku byłyby mniejsze niż przysługująca kwota ulgi, mogą ją uwzględnić w kolejnych zeznaniach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez kolejne 6 lat. Warunkiem niezbędnym jest, aby podatnik posiadał prawo do własności nieruchomości lub był jej współwłaścicielem. W sytuacji, kiedy ze zwolnienia podatkowego będzie chciało skorzystać dwóch współwłaścicieli, każdy z nich będzie mógł odliczyć od dochodu poniesione koszty do maksymalnego limitu. W ramach ulgi kwalifikowane są m.in. wydatki na ocieplenie elewacji budynku, wymianę stolarki okiennej, czy przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Rozliczenie PIT w 2020 roku – jakie zmiany nas czekają?
Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *