Prowadzenie działalności gospodarczej – kompendium wiedzy

Założenie własnej działalności gospodarczej od kilku już lat nie jest w Polsce problemem, szczególnie jeśli chodzi o rejestrację firmy w CEiDG. Tymczasem prowadzenie przedsiębiorstwa może już sprawiać nieco więcej problemów, szczególnie osobom, które wcześniej nie działały aktywnie w świecie biznesu. Oto poradnik dotyczący tego, jak właściwie prowadzić działalność gospodarczą.

Aktywne zarządzanie

Właściciel firmy powinien mieć kontrolę nad tym, jak przebiegają w niej poszczególne procesy. Warto kontrolować nawet te obszary, którymi zarządzanie zostało powierzone specjalistom. Trzeba bowiem pamiętać, że to właściciel firmy podejmuje stateczne decyzje i to on będzie musiał się zmierzyć z ewentualnymi ich konsekwencjami. Bardzo dużą uwagę należy poświęcić finansom przedsiębiorstwa, od których stanu zależy na przykład możliwość pozyskania nowych źródeł dopływu gotówki. Wielu przedsiębiorców uważa, że zarządzanie finansowe leży w gestii księgowych – rzeczywiście, ma to miejsce w sytuacji, w której są oni zatrudnieni bezpośrednio w firmie. Tymczasem właściciele działalności, którzy powierzyli prowadzenie księgowości biuru rachunkowemu, zwykle we własnym zakresie muszą zatroszczyć się o kondycję finansową swojej firmy.

Formalności i terminy

Prowadząc własną firmę, należy pamiętać o wielu formalnościach, jakich trzeba dopełnić w określonych terminach. Prawo określa bowiem, do kiedy przedsiębiorca musi złożyć deklarację podatkową, opłacić składki ZUS czy wystawić fakturę VAT. Pozornie wydaje się, że jeden czy dwa dni opóźnienia nie będą wiązały się z żadnymi, nieprzyjemnymi konsekwencjami. Tymczasem płacąc składki ZUS po terminie, możemy nie otrzymać zaświadczenia o niezaleganiu, które jest potrzebne na przykład w sytuacji, gdy firma stara się uzyskać kredyt bankowy. Kolejno, wystawiając fakturę vat po terminie, klient może stracić prawo do odliczenia podatku w konkretnym miesiącu, co naraża go na straty. Z nierzetelnymi kontrahentami firmy zwykle nie chcą współpracować, dlatego ze wszystkich obowiązków należy wywiązywać się terminowo. Warto mieć na uwadze, że pewne, dodatkowe zobowiązania względem organów państwowych bądź kontrahentów mogą wynikać ze specyfiki branży, w jakiej działa nasza firma.

Jak prowadzić działalność gospodarczą?

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga przede wszystkim ciągłego aktualizowania swojej wiedzy, bowiem przepisy prawa, zgodnie z którymi funkcjonuje jednostka, zmieniają się stosunkowo szybko. Dodatkowo należy być otwartym na wszelkie nowości rynkowe – tutaj ceniona jest przede wszystkim elastyczność właściciela, który nie boi się poszerzania swojej oferty produktowej bądź usługowej. Rynek zmienia się podobnie jak przepisy prawa, w błyskawicznym tempie, a więc liczy się szybka reakcja i umiejętność wprowadzenie w życie oczekiwanych zmian. Do prowadzenia działalności przydatna okazuje się być pomoc dobrego księgowego, sekretarza bądź nawet specjalisty do spraw marketingu.

 

Artykuł przygotowany przy współpracy z Rafsoft.net

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.