Pracownicze Plany Kapitałowe. Im wcześniej przystąpisz do PPK, tym lepiej!

Większość Polaków, zwłaszcza w młodym wieku, nie zastanawia się nad swoją przyszłą emeryturą. Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK, to idealna okazja, by zapewnić sobie dodatkowe comiesięczne wpływy po zakończeniu kariery zawodowej!

Jak wynika z badań, ponad 2/3 Polaków – 68 proc. – w wieku od 18 do 24 lat nie myśli o swojej przyszłej emeryturze. Jak odpowiadają w badaniach młodzi pracownicy, jest to dla nich zbyt odległy temat. Z kolei 52 proc. starszych pracowników nie zastanawia się nad swoją sytuacją finansową na emeryturze, ponieważ „nie chce martwić się na zapas”. To wyniki badania „Życie na emeryturze – wyobrażenia i postawy Polaków” zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Godnym uwagi rozwiązaniem dla pracowników w wieku od 18 do 55 lat jest PPK.

PPK – im wcześniej przystąpisz, tym wyższą dostniesz emeryturę!

W Polsce rusza program Pracowniczych Planów Kapitałowych, nazywany w skrócie PPK. Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? To program dobrowolnego, prywatnego oszczędzania długoterminowego dla pracowników, w którym za przyszłą emeryturę uczestnika PPK wpłaca nie tylko zatrudniony, ale także pracodawca i państwo. Więcej informacji na temat PPK znajdziesz na stronie https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/.

Pracownicze Plany Kapitałowe do projekt Ministerstwa Finansów powstały w ramach Strategii Odpowiedzialnego Biznesu. Dzięki PPK możliwe jest doinwestowanie przyszłych emerytur Polaków, które ze względu na czynniki demograficzne mogą nie być na satysfakcjonującym poziomie.

Pracownicze Plany Kapitałowe – sprawdź, ile otrzymasz z PPK!

Jak wysoka może być przyszła, dodatkowa emerytura uczestnika PPK? Pokazują to liczne kalkulatory PPK zamieszczone w internecie. W kalkulatorze PPK należy wpisać m.in. wiek przystąpienia do PPK, obecne wynagrodzenie brutto, wysokość składki podstawowej i obowiązkowej pracownika oraz pracodawcy, a także czas, w którym zamierzamy odkładać.

Okazuje się, że osoba, która przystąpiła do programu w wieku 25 lat, zarabia 3 tys. zł brutto i odkłada jedynie kwoty obowiązkowe, podobnie jak pracodawca, w wieku 60 lat będzie miała na indywidualnym rachunku PPK zgromadzone środki w wysokości ponad 140 tys. zł. Zakładając, że nie zdecyduje się na jednorazową wypłatę 25 proc. może liczyć na ok. 1400 zł dodatkowej emerytury co miesiąc przez 10 lat.

Podstawowa wpłata pracownika wynosi 2 proc. wynagrodzenia brutto, zaś pracodawcy – 1,5 proc. Można jednak odkładać dodatkowe środki: zatrudniony do 2 proc. swojej pensji, pracodawca – do 2,5 proc. pensji pracownika. Zgromadzony kapitał zwiększają wpłaty od państwa. Jednorazowa, powitalna, w wysokości 250 zł i coroczne, regularne w kwocie 240 zł.

Dodatkowa emerytura z PPK!

Im wcześniej zaczniemy myśleć o emeryturze, tym efektywniej zaczniemy gromadzić środki na godne życie po zakończeniu kariery zawodowej. Dzięki PPK można znacząco zwiększyć swoje comiesięczne wpływy!

Pracownicze Plany Kapitałowe. Im wcześniej przystąpisz do PPK, tym lepiej!
Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *