Od zwolnień pracowników do tworzenia pozytywnego wizerunku w firmie podczas restrukturyzacji.

Szybkość decyzji, jaką wymusza na firmach rynek, powoduje często konieczność zwolnień pracowników i redukcję działów niespełniających oczekiwań właścicieli. Pamiętać należy o znaczeniu takich procesów.

Warunki wprowadzające potrzeby zmian i możliwe sytuacje kryzysowe

Częstą przyczyną wprowadzenia zmian organizacyjnych jest zmniejszenie popytu na usługi lub towary. Prowadzi to do redukcji ilości zatrudnionych osób w komórkach organizacyjnych lub likwidacji całych działów produkcyjnych. Nawet w wypadku powstawania nowej strategi działalności firmy występuje konieczność zwolnień pracowników, ponieważ nie wszyscy mają umiejętności potrzebne do nowych zadań. Pomiędzy pracownikami a pracodawcą mogą występować nieporozumienia i sytuacje kryzysowe związane z obawą pracowników przed ich przyszłością w strukturze zatrudnienia firmy. Działania takie wpływają na efektywność pracy przedsiębiorstwa. Trudniej również przeprowadzić proces zmian w przypadku trwającego konfliktu wewnątrz zakładu pracy.

Wsparcie procesów zmian przez firmy zewnętrze

Na każdym etapie wprowadzanej restrukturyzacji pomocna może być usługa doradcza oferowana przez firmy zewnętrzne. Działania takie określane jako outplacement składają się z wielu procesów wspierających zarówno przedsiębiorcę, jak i pracowników. Zespół doradców może pracować z grupą osób wytypowanych do zwolnienia i dzięki lepszemu przepływowi informacji tworzyć nowe szanse i możliwości do znalezienia przez nich pracy. W przypadku kadry kierowniczej istnieje możliwość również wewnętrznego procesu poszukiwania kandydatów na nowe stanowiska. Ten typ działań zmniejsza czas potrzebny do pełnego wdrożenia nowej strategii rozwoju firmy przez zatrudnienie sprawdzonych pracowników.

Pozytywne działania firmy wpływające na ocenę jej przez otoczenie

Zwolnienia pracowników mogą tworzyć negatywny obraz firmy w społeczeństwie i na rynku. Przedsiębiorcy, którzy używają rozwiązań zmniejszających takie kryzysowe sytuacje, mogą dodatkowo wpływać na swój wizerunek. Działania proponowane przez doradców mogą być szeroko rozbudowanym narzędziem takim jak https://www.lhhpolska.pl/pl/outplacement-i-restrukturyzacja. Warto sprawdzić jaki model wsparcia będzie najlepszy dla przedsiębiorstwa. Zlecenie działań doświadczonym doradcom oszczędza czas i pomaga tworzyć rozwiązania, które zaakceptują pracownicy. Dodatkowo decyzje są skierowane na dobro społeczne i zapewniają pracownikom wsparcie do czasu znalezienia nowej pracy. Jednocześnie oferowane są szkolenia zwiększające szansę zatrudnienia.

Od zwolnień pracowników do tworzenia pozytywnego wizerunku w firmie podczas restrukturyzacji.
Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *