Mieszkanie z licytacji komorniczej – czy to dobry pomysł?

Kiedy dochodzi do egzekucji komorniczej, bardzo często zajmowane są nieruchomości dłużników, które następnie mogą trafić na licytację. Na takiej licytacji osoby zainteresowane mogą nabyć dom lub mieszkanie, zazwyczaj znacznie poniżej ceny rynkowej. Kupno lokalu na drodze licytacji może być naprawdę świetnym posunięciem, jednak tylko w sytuacji, gdy spełnione są określone warunki. Jakie to warunki i jak nabyć nieruchomość na aukcji komorniczej?

Kiedy warto kupi mieszkanie na licytacji komorniczej?

Przede wszystkim, licytowany lokal musi mieć jasną sytuację prawną. W przeciwnym wypadku, zamiast świetnego interesu, możemy narobić sobie kłopotów, ciągnących się niekiedy przez długie lata. Drugim warunkiem jest to, aby ostateczna oferta była faktycznie niska, nie odbiegająca za bardzo od ceny wywoławczej. Warto również zastanowić się nad kosztami, które będzie generować ewentualna renowacja nabywanej przez nas nieruchomości. Może się bowiem okazać, że lokal, który kupiliśmy będzie wymagał znacznych nakładów finansowych, aby doprowadzić go do zadowalającego nas stanu.

Na czym dokładnie polega licytacja komornicza?

Licytacja komornicza odbywa się na wniosek wierzyciela. Środki uzyskane ze sprzedaży takiego lokalu służą do pokrycia zobowiązań dłużnika wobec wierzyciela. Na samym początku, zanim rozpocznie się licytacja, komornik wycenia daną nieruchomość, która ma trafić na aukcję. Kolejnym krokiem jest ustalenie terminu i godziny, które muszą zostać podane do informacji publicznej. W licytacji komorniczej może wziąć udział każda osoba, która wpłaci wadium (rękojmię, stanowiącą zabezpieczenie na wypadek, gdyby osoba, która wygra licytację nie wywiązała się z uiszczenia pełnej kwoty, za którą został zlicytowany lokal.) Takie wydarzenia mają charakter publiczny, co oznacza, że nawet jeśli nie mamy zamiaru brać czynnego udziału w licytacji, możemy zostać jej biernymi obserwatorami. Kiedy rozpoczyna się licytacja, cena licytowanego lokalu zawsze wynosi trzy czwarte szacowanej wartości nieruchomości. Jeżeli nie ma zainteresowania, następuje obniżenie ceny do dwóch trzecich oszacowanej wartości rynkowej. Należy mieć świadomość, że komornik nie może samodzielnie ustalać ceny, od której zaczyna się licytacja, ani w żaden sposób na nią wpływać. Jeśli więc lokal nie sprzeda się w przeciągu dwóch tur licytacji – kolejne nie występują.

W jaki sposób można wziąć czynny udział w licytacji komorniczej?

Wszystkie licytacje komornicze mają charakter otwarty. Oznacza to, że każda zainteresowana osoba, która wpłaci wadium stanowiące dziesięć procent oszacowanej wartości nieruchomości, może wziąć w niej udział. Rękojmię należy wpłacić na podany rachunek bankowy, dbając o to, aby przelew został odpowiednio wcześnie zaksięgowany. W dniu, w którym ma się odbyć licytacja należy się stawić w wyznaczonym miejscu, którym najczęściej jest znajdujące się przy sądzie biuro komornika. Proces licytowania wygląda dokładnie tak samo, jak w przypadku wszelkich innych licytacji. Wygrywa ten, kto da więcej. Przystępując do licytacji, należy mieć świadomość, że chcąc przebić dotychczasową cenę, musimy podać propozycję wyższą o przynajmniej jeden procent w stosunku do wartości, na jaką został wyceniony dany lokal.

Artykuł powstał przy współpracy z komornik sądowy Warszawa Paweł Zając.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.