Komu przyda się skład celny?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który zajmuje się obrotem dużej ilości towarów, które są importowane spoza terenu Unii Europejskiej – skład celny może być rozwiązaniem dla Ciebie. W poniższym artykule wyjaśnimy czym w ogóle jest skład celny, przedstawimy jakie korzyści płyną z jego posiadania i pokrótce omówimy jak powinieneś się ubiegać o pozwolenie na prowadzenie takiego składu.

Składem celnym jest miejsce, które jest nadzorowane przez organy celne. Tego typu skład może być składem prywatnym (można tam magazynować tylko towary sprowadzone przez firmę będącą właścicielem składu i sprowadzone na jej rzecz) i publicznym (w tych można z kolei magazynować towary na rzecz innych przedsiębiorstw).

W składzie celnym przechowuje się towary, które nie posiadają unijnego statusu. Dzięki temu możemy w konkretnym czasie odroczyć płatność związaną z prawem celno-podatkowym. Skład świetnie sprawdzi się również w sytuacji, w której sprowadzone przez nas produkty wymagają dostarczenia odpowiedniej dokumentacji. Zanim uda się spełnić wszystkie formalności związane z dopuszczeniem ich do obrotu, towary mogą być odłożone w składzie celnym. Towary magazynowane w składzie można oczywiście etykietować, przepakowywać itd.

By uzyskać zezwolenie na prowadzenie składu celnego, trzeba złożyć wniosek do właściwego organu celnego, dołączając do niego tytuł prawny do miejsca, w którym chcemy go prowadzić, oraz opis zabezpieczeń mających na celu zagwarantowanie, że towary, które planujemy przechowywać w naszym składzie celnym, będą odpowiednio chronione przed nielegalnym wyprowadzeniem spod dozoru celnego.

Żeby otworzyć skład trzeba oczywiście spełnić wszystkie prawne wymagania i formalności. Wniosek można złożyć samodzielnie, ale może to za nas zrobić przedstawiciel. Dla osób prowadzących skład celnych, obowiązkiem jest uiszczenie gwarancji celnej, a także prowadzenie przez nich ewidencji magazynowanych towarów. Wszystko można załatwić samodzielnie, ale jeśli wolimy skonsultować się ze specjalistą śledzącym przepisy celne na bieżąco, możemy udać się do doradcy celnego.

Autorem powyższego artykułu jest Nowak Consulting – Doradztwo Celne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.