Kiedy twojej firmy nie stać na spłatę wierzycieli… Jakie masz opcje?

,,Moja firma jest bardzo zadłużona i po prostu nie stać mnie na spłatę wierzycieli. Nie chcę rezygnować z działalności, ale mając przed sobą widmo wysokiego kredytu i ogrom długu, nie jestem pewien, czy mam inne opcje, by poradzić sobie z tym problemem…”

Jeśli uważasz, że firma nie ma szans na odzyskanie środków i jest mocno zadłużona, pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, jest natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia działalności, oraz poinformowanie o tym swoich wierzycieli.

Jeśli nadal prowadzisz działalność po tym, jak dowiedziałeś się, że spółka jest niewypłacalna (nie jest w stanie spłacić rachunków i posiada zadłużenie przekraczające łączną wartość wszystkich jej aktywów), możesz zostać obciążony sankcjami podczas dochodzenia, wszczętego już po dokonanej likwidacji, co z pewnością będzie konsekwencją, gdy wierzyciele zdecydują się na sądowe rozstrzygnięcie sprawy i zmuszą do wycofania się z działalności poprzez przymusową likwidację.

Twoje możliwości spłaty zobowiązań, po zakończeniu działalności przedsiębiorstwa:

Szukaj finansowania – nawet jeśli Twoja firma ma niską zdolność kredytową, może być w stanie wykorzystać aktywa jako zabezpieczenie w celu uzyskania pożyczki zabezpieczonej, ale pamiętaj, że jeśli nie spłacisz takiej pożyczki, wówczas nieruchomości lub aktywa użyte jako zabezpieczenie zostaną zajęte przez wierzyciel, a Ty możesz zostać całkowicie wykluczony z działalności, więc jest to dość ryzykowna opcja.

Jeśli posiadasz klientów z wiarygodną historią płatności, możesz rozważyć zastosowanie dyskontowania faktur lub faktoringu, aby uzyskać zaliczkę gotówkową na niezapłacone faktury.

Jeśli uważasz, że firma nie ma szans na odzyskanie środków i nie jest niewypłacalna (jest w stanie spłacić rachunki na czas i ma aktywa wystarczająco cenne, aby pokryć wszystkie długi, jeśli zostaną sprzedane), oto kilka opcji, które masz:

Dobrowolna likwidacja – jeśli nie chcesz kupować żadnego z aktywów spółki i po prostu chcesz poddać się presji wierzycieli, jednocześnie minimalizując ryzyko oskarżenia o nielegalne, niezgodne z prawem transakcje, dobrowolna likwidacja spółki będzie idealnym wyjściem.

Przymusowa likwidacja – nie jest to idealna opcja dla żadnego przedsiębiorstwa, jednak jest najtańsza. Możesz poczekać na wierzycieli, którzy pozwą Cię do sądu w celu odzyskania swoich długów w drodze przymusowej likwidacji. Może to jednak zwiększyć szanse na pociągnięcie Cię do odpowiedzialności za długi spółki lub nałożenie kar, takich jak dyskwalifikacja dyrektorów w wyniku nieprzejęcia przez ciebie odpowiedzialności za sytuację i działania w sposób właściwy i ostrożny.

4 niezbędne wskazówki dotyczące odzyskiwania płynności finansowej, jeśli Twoja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stale działa ze stratą

Jako dyrektor firmy zarządzający sprawami borykającej się z problemami firmy trudno jest wyobrazić sobie odzyskanie środków, gdy zadłużenie przedsiębiorstwa narasta, a przepływ środków pieniężnych jest niewystarczający. Dokonanie zmiany wydaje się szczególnie mało prawdopodobne, gdy firma ma już słabą zdolność kredytową i znajduje się pod presją wierzycieli, którzy mogą grozić podjęciem kroków prawnych.

Na szczęście, nawet na skraju likwidacji dostępne są formalne i nieformalne rozwiązania, które mogą pozwolić Twojej firmie na wypracowanie porozumienia z wierzycielami, uzyskanie finansowania awaryjnego, a ostatecznie powrót do lukratywnego stanu działalności. Jeśli Twoja firma wykazuje obecnie stratę, rozważ następujące wskazówki:

1. Podejmij formalne porozumienie z wierzycielami

Czasami wszystko, co firma musi zrobić, aby zaprzestać wykazywania strat i odzyskać płynność finansową, to zapewnić sobie mniej uciążliwe miesięczne zobowiązania finansowe. Niższe minimalne wymagania dotyczące spłat zapewnią ci dyspozycyjność środków, potrzebnych do ponownego osiągnięcia zysków i inwestowania w możliwości, gdy tylko te okażą się dostępne.

Dobrowolne porozumienie spółki z wierzycielami może zostać sporządzone i zaproponowane w Twoim imieniu lub przez syndyka masy upadłościowej, a w większości przypadków zapewni większą szansę na zatwierdzenie niż nieformalne negocjacje przeprowadzone przez telefon lub e-mail. Dobrowolne porozumienie spółki z wierzycielami może nie tylko obniżyć miesięczne zobowiązania Twojej spółki jako dłużnika, i scentralizować wszystkie spłaty w jednym zobowiązaniu, ale może również pomóc w restrukturyzacji lub rozwiązaniu umów z pracownikami i dostawcami w celu zmniejszenia kosztów ogólnych i płacowych.

2. Sprawdź bezpieczne opcje finansowania

Nawet jeśli Twoja firma ma słabą zdolność kredytową, może być możliwe wykorzystanie niektórych jej aktywów lub zaległych płatności faktur jako zabezpieczenia w uzyskaniu zatwierdzenia zabezpieczonej pożyczki lub rachunku kredytowego. Metody finansowania oparte na zasobach, takie jak fakturowanie i dyskontowanie, umożliwiłyby poprawę przepływów pieniężnych, dzięki czemu dysponowałbyś środkami na opłacenie rachunków przy jednoczesnym osiągnięciu zysku.

3. Zastanów się nad administrowaniem firmą

Jeśli zrzekłbyś się kontroli nad swoją firmą na rzecz syndyka masy upadłościowej, działałby on jako administrator, którego głównym celem było zmniejszenie zadłużenia i zaspokojenie wierzycieli. Gdy tylko zostanie wydane polecenie administracyjne, wierzyciele nie będą już mogli wszcząć żadnych działań prawnych przeciwko Twojej firmie.

Jeśli nie masz pewności co do możliwości zarządzania dyrektorów, może to być bardzo skuteczny sposób na zmianę sytuacji pod okiem wyszkolonego profesjonalisty.

4. Skonsultuj się z specjalistą ds. niewypłacalności przedsiębiorstw

Wreszcie, po przeanalizowaniu powyższych opcji, najlepiej byłoby omówić je z jednym ze specjalistów, którzy na co dzień zajmują się tego typu problemami. To on ma możliwości, wiedzę oraz potrzebne doświadczenie do tego, aby uważnie ocenić twoją sprawę i ustalić, jaki będzie najbardziej odpowiedni sposób postępowania.

Dodatkowa wskazówka

Jeśli nie udało Ci się wypracować porozumienia z wierzycielami, żadne opcje finansowania nie są dostępne, i wydaje się, że zbliża się koniec działalności, najlepiej natychmiast przerwać działalność spółki i powiadomić o tym fakcie wierzycieli.

Pamiętaj, że dobrowolnie zamykając sprawy spółki, minimalizujesz ryzyko oskarżenia o dokonywanie niezgodnych z prawem działań w przedsiębiorstwie.

Kiedy twojej firmy nie stać na spłatę wierzycieli… Jakie masz opcje?
Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *