Jak wybrać szkolenie zarządzania projektami?

Szkolenia z zakresu zarządzania projektami skierowane mogą być tak dla członków zespołów projektowych, jak i dla osób samodzielnie kierujących projektami (niezależnie od rozległości i złożoności projektu). Dzielimy je na szkolenia wprowadzające i eksperckie.

Szkolenia w zakresie prowadzenia projektów

Efektywne zarządzanie projektami wymaga niewątpliwie doświadczenia i pewnych cech charakteru, predyspozycji psychologicznych. Zarządzanie projektami wymaga jednak także konkretnej wiedzy. Szkolenie zarządzania projektami nie zastąpi nam oczywiście doświadczenia zawodowego, da nam jednak tak teoretyczne podstawy, jak i wiele praktycznych umiejętności przydatnych w zarządzaniu projektami.

Oferta rynkowa w zakresie szkoleń dotyczących zarządzania projektami jest bardzo szeroka. Zasadnicze znaczenie w wyborze szkoleń ma grupa docelowa, program i poziom zaawansowania kursu. Powinniśmy zwracać uwagę także na kadrę prowadzącą kurs, wielkość grupy szkoleniowej, czas trwania kursu, dopasowanie treści kursu do naszej branży oraz opinie o nim. Dla wielu kursantów znacznie mają także certyfikaty oferowane przez jednostki szkoleniowe.

Szkolenia wprowadzające, eksperckie i agile

Szkolenia w zakresie zarządzania projektami dzieli się zazwyczaj na szkolenia wstępne i wprowadzające oraz na szkolenia eksperckie; ciekawym rozwiązaniem może być także szkolenie zarządzania projektami typu agile project management. Szkolenia eksperckie i typu agile project management kierowane są przede wszystkim do menedżerów.

Wybór rodzaju szkolenia zależy więc przede wszystkim od naszego stanowiska oraz zgromadzonego już uprzednio doświadczenia w zarządzaniu projektami. Jeśli jednak nie orientujemy się w stosowanej terminologii i teoretycznych podstawach zarządzania projektami, nawet gdy mamy stosunkowo duże doświadczenie zawodowe warto zacząć od szkoleń podstawowych.

Osoby głębiej zainteresowane wiedzą o zarządzaniu projektami mogą także wybrać studia podyplomowe w w tym zakresie. Oferuje je aż kilkanaście uczelni w kraju. Wymagają one jednak od swoich uczestników głębszej wiedzy wstępnej o zarządzaniu i marketingu, niż typowe szkolenie zarządzania projektami.

Szkolenia zaawansowane i eksperckie obejmują często wąski zakres tematyczny, przeznaczony dla niewielkich grup odbiorców. Są to np. zarządzanie projektami z perspektywy zarządzania ryzykiem, zarządzanie projektami sprzedażowymi lub negocjacyjnymi itp. W przypadku szkoleń eksperckich zakres tematyczny szkolenia jest więc głównym kryterium wyboru kursu.

Szkolenia podstawowe obejmują przede wszystkim planowanie projektów, podstawy teoretyczne zarządzania projektami, zarządzanie zespołem projektu oraz współpracę z klientami. Są one zazwyczaj nastawione na certyfikację osiągniętych w czasie kursu umiejętności – certyfikacja opiera się na szeroko uznawanych na świecie standardach zarządzania projektami. Charakter wprowadzający mają często także szkolenia w zakresie kompetencji miękkich, w zakresie zarządzania czasem oraz w zakresie rozwiązywania problemów.

Oferta rynkowa obejmuje także darmowe i internetowe szkolenia w zarządzaniu projektami. Zazwyczaj nie mają one jednak wysokiej wartości merytorycznej, a związane z nimi certyfikaty są bezwartościowe.

Więcej znajdziesz na Leadership-Center.pl

Jak wybrać szkolenie zarządzania projektami?
Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *