Jak prawidłowo napisać pozew?

Napisanie pozwu sądowego powinno być poprzedzone wnikliwą analizą dotyczącą nie tylko szczegółowego określania wartości np. spornego przedmiotu, ale również analizą ryzyka. Ponadto, warto wziąć pod uwagę koszty sądowe oraz ustalić jaki jest konkretny sąd do którego kierujemy pozew. Co należy wiedzieć podczas wypełniania dokumentu?

Sprawy cywilne – jak napisać pozew?

Choć napisanie pozwu sądowego nie wymaga specjalistycznej wiedzy prawniczej, należy jednak pamiętać o kilku istotnych elementach, które powinny znaleźć się w piśmie tego typu. Co warto wiedzieć o pozwach sądowych?

  • W przypadku gdy wartość roszczeń jest mniejsza niż 10 tysięcy złotych, wówczas mamy do czynienia z tak zwanym postępowaniem uproszczonym. Zazwyczaj są to roszczenia wynikające z różnego rodzaju umów. W takim przypadku pozew należy wnieść na specjalnym formularzu. W sytuacji gdy pozew został wniesiony na innym piśmie, powód otrzyma informację o konieczności złożenia pozwu w prawidłowej formie. Należy tego unikać, ponieważ ta sytuacja może znacząco opóźnić całe postępowanie.
  • Kolejną kwestią jest precyzyjne określenie żądania. Ponadto, w postępowaniach majątkowych należy wskazać przedmiot lub przedmioty, o które będzie toczył się spór.
  • W przypadku spraw cywilnych w mieście Poznań, równie ważne jest precyzyjne opisanie okoliczności. Najlepszym sposobem jest przedstawienie w krótki i zwięzły sposób wyłącznie istotnych faktów dotyczących postępowania. W większości przypadków jest to umowa, prawo własności lub inne dokumenty tego typu.

Postępowanie uproszczone najczęściej dotyczy rękojmi, niezgodności towaru z opisem, gwarancji jakości towaru lub usługi. Ponadto, postępowanie tego typu często dotyczy także sporów wynikających z należności za wynajem lokali oraz niezapłaconego czynszu do spółdzielni mieszkaniowej.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Specjalny formularz można otrzymać w każdym sądzie lub pobrać go z oficjalnej strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Sposób wypełnienia jest dowolny, można zrobić to odręcznie lub przy pomocy komputera. Warto wiedzieć, że sprawy cywilne mogą dotyczyć np. kilku niezapłaconych faktur. W takim przypadku, jeżeli chcemy by postępowanie toczyło się w trybie uproszczonym, suma wszystkich roszczeń nie może przekraczać 10 tysięcy złotych. Kolejną częstą praktyką jest podkreślenie wszystkich pustych rubryk, w których nie zostały wpisane żadne informacje. Gdy formularz będzie pobierany ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, należy go wydrukować dwustronnie w formacie A4. Warto wiedzieć również, że w przypadku gdy np. należność ze wszystkich faktur wynosi 5234,78 złotych, taką kwotę zawsze zaokrąglamy w górę. W tej sytuacji, w formularzu powinno być napisane 5235 złotych. O czym jeszcze warto pamiętać?

  • W przypadku gdy wierzytelności są własnością kilku osób, należy wypisać je wszystkie z imienia i nazwiska.
  • Kolejną kwestią jest adres. Najlepszym rozwiązaniem jest wpisanie adresu zamieszkania pozwanej osoby.
  • Jeżeli w umowie pomiędzy stronami były ustalone odsetki, np. za zwłokę z płatnością, również należy je wpisać w formularzu. Warto jednak pamiętać, aby dokładnie określić daty oraz kwotę, od której naliczane są dodatków opłaty.

Oprócz wspomnianych wcześniej okoliczności, równie istotne jest szczegółowe i precyzyjne opisanie uzasadnienia. W przypadku gdy wypełniamy formularz na komputerze, wraz z dodawaniem treści rubryka się powiększa, natomiast w przypadku ręcznego wypełnienia, mamy ograniczoną ilość miejsca. Z tego względu wiele osób preferuje elektroniczną wersję.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości Kancelarii Adwokackiej Edyta Wojciechowska z Poznania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.