Jak faktoring eksportowy pomaga we współpracy z zagranicznymi klientami?

Czy wejście na nowy rynek i nawiązanie współpracy z nowymi zagranicznymi kontrahentami zawsze musi być dla przedsiębiorcy źródłem stresu i obaw o zapłatę? Poznaj historię pana Michała, który skorzystał z faktoringu eksportowego.

Pan Michał od 6 lat prowadzi firmę produkującą opakowania z tworzyw sztucznych, głównie dla przemysłu kosmetycznego. W firmie zatrudnionych jest obecnie prawie 200 osób, w trzech zakładach. Pan Michał jest dumny z tego, jakich odbiorców udało mu się pozyskać – kosmetyki w jego opakowaniach sprzedawane są na kilku rynkach Europy Zachodniej, a także w Malezji i Singapurze. Przyznaje jednak, że ta ekspansja międzynarodowa nie byłaby możliwa bez faktoringu eksportowego.

Ryzyka w kontraktach zagranicznych

Na początku pan Michał był bardzo ostrożny. Obawiał się nie tylko długich terminów płatności, przy których upierać się będą odbiorcy, ale również nieuczciwości i niewypłacalności nowych kontrahentów. Język angielski znał tylko ze szkoły i skomplikowane negocjacje handlowe były dla niego męką. Nie wspominając już o sytuacjach, kiedy odbiorcy z Francji czy Włoch zaczynali rozmawiać we własnych językach. Z kolei zanim podpisał pierwszą umowę z odbiorcą azjatyckim, długo zastanawiał się, jakie zwyczaje handlowe panują na tym egzotycznym rynku i jak miałby sobie poradzić w razie problemów prawnych. Panu Michałowi sen z powiek spędzały także wahania kursów walut. Wysyłając towar za granicę, zwłaszcza w długą drogę morską, nie mógł wiedzieć, jak zmieni się relacja dolara, euro, czy innych walut, do złotówki – i ile finalnie zarobi na dostawie.

Pan Michał przekonał się, że korzystając z faktoringu eksportowego w międzynarodowej firmie, może zapomnieć o swoich obawach i skupić się na najważniejszym: rozwijaniu biznesu. I w konsekwencji – więcej zarobić.

Faktoring eksportowy to nie tylko finansowanie

Faktoring eksportowy to rozwiązanie uniwersalne, zwłaszcza dla MŚP aktywnych w handlu zagranicznym; łączy w sobie finansowanie i weryfikację kondycji zagranicznego kontrahenta. To nie tylko zabezpieczenie przed opóźnieniami przy otrzymywaniu zapłaty, ale również możliwość sprawdzenia potencjalnych kontrahentów w wywiadowniach gospodarczych na całym świecie. Międzynarodowa firma faktoringowa, taka jak Bibby Financial Services, ma możliwość sprawdzenia sytuacji płatniczej odbiorców zarówno w swoich biurach w innych krajach, jak i w wywiadowniach gospodarczych, z którymi współpracuje lokalnie. Faktor doradzi również w zakresie prawa i lokalnych zwyczajów handlowych. Ułatwia także codzienną współpracę z zagranicznym odbiorcą, zwiększając jednocześnie jego dyscyplinę płatniczą.

Faktoring eksportowy nie wymaga żadnych dodatkowych czy specyficznych zabezpieczeń, transakcja jest zabezpieczana przez samą wierzytelność, czyli przez faktury.

Jak wybrać firmę faktoringową?

Jak już wspomnieliśmy, dla eksportera niezwykle ważne jest, aby dostawca faktoringu był firmą międzynarodową, z biurami w wielu krajach. Dzięki temu jej pracownicy będą mogli bezpośrednio kontaktować się z odbiorcami, jeśli istnieje konieczność potwierdzenia dostawy, a w razie potrzeby korzystać ze wsparcia oddziałów w innych krajach. Warto sprawdzić, czy dana firma prowadzi weryfikację udokumentowania i finansowanie np. na podstawie Ex Works (czyli w momencie, kiedy wyroby przejdą przez urząd celny w kraju odbiorcy). Taki zakres usług ma m.in. Bibby Financial Services.

Eksport drogą morską lub lotniczą jest zazwyczaj niechętnie obsługiwany przez faktorów, głównie ze względów dokumentowych. Bibby Financial Services obsługuje takie transakcje. W przypadku eksportu można zaobserwować, że dyscyplina płatnicza odbiorcy wzrasta zdecydowanie, kiedy widzi on, że polski producent współpracuje z międzynarodową firmą faktoringową. Każde opóźnienia w płatnościach będą negatywnie rzutowały na jego wiarygodność nie tylko w tej jednej relacji biznesowej.

Kursy walut pod kontrolą

Dużą zaletą faktoringu eksportowego jest także to, że firma faktoringowa dokonuje wypłat w oryginalnej walucie, w której wystawiona jest faktura. Jeśli faktura wystawiona jest w euro, również zaliczka zostanie wypłacona w euro. W ten sposób przedsiębiorca może w o wiele większym zakresie zarządzać swoją pozycją walutową. Na wiele tygodni, a nawet miesięcy przed oryginalną płatnością od kontrahenta otrzymuje od faktora większą część należnej jej kwoty i od tego momentu ma możliwość zdecydowania, kiedy i po jakim kursie wymieni ją na złotówki. Może to zrobić w momencie, w którym kurs będzie dla niego najkorzystniejszy. Alternatywnie może także spłacić swoje zobowiązania wobec dostawców zagranicznych, bez potrzeby dodatkowego pozyskiwania waluty obcej.

Czy można się jeszcze lepiej zabezpieczyć?

Ostatnio coraz większego znaczenia nabiera faktoring pełny (inaczej: bez regresu), czyli finansowanie z opcją przejęcia ryzyka braku płatności ze strony odbiorcy. Decydują się na niego przedsiębiorcy rozpoczynający współpracę z nowymi, niesprawdzonymi jeszcze kontrahentami, zwłaszcza w handlu zagranicznym, a także ci, którzy mieli w przeszłości jakieś złe doświadczenia i wiedzą, jak kosztowna i czasochłonna może być windykacja. Przy faktoringu pełnym to spółka faktoringowa przejmuje na siebie wszystkie działania i koszty związane z ewentualną windykacją i odzyskiwaniem należności.

Dla kogo faktoring eksportowy?

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z faktoringu eksportowego, musi spełniać dwa warunki:

  • powinien prowadzić sprzedaż na termin (inaczej: z odroczonym terminem płatności) – liczba dni nie jest istotna;
  • w umowach handlowych nie może być zakazu cesji.

Wielu nabywców chętnie wpisałoby zakaz cesji do umowy – pokazuje to, jak bardzo skuteczny jest faktoring i jak niezbyt uczciwi kontrahenci obawiają się, że będą w ten sposób zdyscyplinowani i zmuszani niejako do płacenia w terminie. Widać to zwłaszcza na rynkach zagranicznych, gdzie kontrahenci liczą na spolegliwych i mało zorientowanych w handlowych meandrach polskich dostawców. Tymczasem kontakt z międzynarodową firma faktoringową oznacza zero tolerancji dla opóźnień w płatnościach.