Innovation Box niższy podatek dla innowacyjnych przedsiębiorców

W 2019 roku wprowadzono preferencyjne opodatkowanie dla przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z rozwojem nowych technologii tzw. innovation box. Stawka nowego podatku w wysokości 5% naliczana jest od dochodów wynikających z przeniesienia praw do własności intelektualnej.

Innovation Box – kto może skorzystać?

Przed skorzystaniem z innovation box przedsiębiorca powinien dokładnie przeanalizować czy jego działalność kwalifikuje się do zastosowania niższej stawki. Przepisy ustawy o PIT tj. art. 30ca ust.2 dokładnie określają katalog praw własności intelektualnej, który podlega nowej stawce podatku. Ze względu na ograniczenie do innowacyjnych działalności i tworzenia np. nowych patentów czy wzorów przemysłowych, z obniżonej stawki podatku będą mogli skorzystać nieliczni. Największą grupą zawodową, którą obejmują nowe przepisy to programiści. Jednakże w ich wypadku jest dużo wątpliwości, które usługi kwalifikują się pod katalog wskazany w ustawie.

Innovation box mogą stosować płatnicy PIT i CIT tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki z o.o. i akcyjne, pod warunkiem prowadzenia działalności badawczo – rozwojowej.

Obowiązki związane z innovation box

Na przedsiębiorców korzystających z innovation box nałożono obowiązki związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Dochody i koszty związane z przeniesieniem praw do własności intelektualnej muszą być wyodrębniane w księgach w sposób pozwalający jasno określić ich wysokość. Prowadzący księgę rozchodów i przychodów są zobowiązani do prowadzenia odrębnej ewidencji kosztów i dochodów związanych z działalnością objętą niższym opodatkowaniem. Nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji będą skutkować opodatkowaniem działalności na normalnych warunkach.
W przypadku wątpliwości, przed skorzystaniem z preferencyjnej stawki podatku można wystąpić o indywidualną interpretację. Takie postępowanie zaleca Ministerstwo Finansów szczególnie w przypadku programistów.

Innovation Box niższy podatek dla innowacyjnych przedsiębiorców
Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *