Czy w PIT-37 można odliczyć składki zdrowotne z działalności?

Wielu podatników prowadzących działalność gospodarczą, jednocześnie uzyskuje dochody z pracy na etacie. Mają oni prawo do odliczenia składki zdrowotnej, składając PIT za 2021 rok w roku 2022. Pozostaje pytanie, czy w PIT 37 można odliczyć składkę zdrowotną, którą płaciliśmy z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej?

Jaki formularz składa podatnik, który prowadzi działalność i pracuje na etacie?

W pierwszej kolejności należy zastanowić się, jakie formularz PIT złoży podatnik, który jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą i uzyskuje dochody z pracy na etacie bądź na podstawie umowy cywilnoprawnej? Otóż podatnik składa PIT-37 w odniesieniu do dochodów, które rozliczane są za pośrednictwem płatników, jeśli prowadzi działalność opodatkowaną ryczałtowo bądź liniowo. W takiej sytuacji składa też odpowiednio PIT-28 i PIT-36L. Jeśli jednak z prowadzonej działalności gospodarczej rozlicza się za pomocą skali podatkowej, to składa jeden formularz, lecz nie PIT-37, a PIT-36. 

Odliczanie składki zdrowotnej

Kwestia odliczania składki zdrowotnej budzi wątpliwości podatników, zwłaszcza jeśli podatnik poniósł stratę z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku, gdy podatnik osiągnął zysk, może odliczyć od podatku należnego składkę zdrowotną w wysokości 7,75% podstawy wymiaru. Wtedy też składkę zdrowotną uwzględnia w formularzu właściwym dla dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, a więc PIT-28 bądź PIT-36L. Jeśli zaś podatnik w danym roku poniósł stratę podatkową, to składkę zdrowotną może wykazać w formularzu PIT-37. Spowoduje to obniżenie wysokości zapłaconego podatku z tytułu osiągniętych dochodów, rozliczonych przez płatników. Podatnicy mogą odliczyć składkę zdrowotną od dochodów z tytułu umowy o pracę, jeśli podatek, który zapłacą z racji prowadzonej działalności gospodarczej jest niski, a więc nie pozwala na dokonanie właściwego odliczenia.

Składka zdrowotna – o czym warto pamiętać?

Podatnicy muszą pamiętać o tym, że odliczeniu podlega składka zdrowotna:

  • w wysokości jedynie 7,75% podstawy wymiaru,
  • faktycznie zapłacona w danym roku podatkowym.

Składka należna, lecz zapłacona po zakończeniu roku podatkowego, nie może zostać odliczona od podatku. Co więcej, odliczeniu nie podlegają odsetki ustawowe, które spóźniający się z zapłatą przedsiębiorca musi uiścić. Pozostałe 1,25% składki nie podlega odliczeniu od podatku, nie może również stanowić kosztu podatkowego. 

Odliczenie składki zdrowotnej za 2021 rok

Należy pamiętać, że w 2022 roku po raz ostatni mamy możliwość odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku – dotyczy to deklaracji wypełnianych za rok 2021. Od nowego roku podatkowego, zgodnie z założeniami Polskiego Ładu, podatnicy nie będą mieli możliwości odliczania składki zdrowotnej, bez względu na jej wysokość. Zmieni się również sposób jej obliczania. Wprowadzone zmiany dotyczyć będą zarówno przedsiębiorców, jak i pracujących na etacie – odliczenie składki zdrowotnej nie będzie więc możliwe w żadnym przypadku. 

Fot: pexels.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.