Czy można wycenić nieruchomość samodzielnie? Dlaczego warto skorzystać z pomocy jaką oferuje rzeczoznawca majątkowy?

Wycena nieruchomości to co do zasady zadanie dla profesjonalistów – rzeczoznawców majątkowych. Rzeczoznawca majątkowy jest jedynym podmiotem w Polsce, który pod uzyskaniu licencji jest uprawniony do określana wartości nieruchomości. Tylko on jako specjalista na rynku nieruchomości posiada niezbędną wiedzę i kwalifikacje, aby w sposób rzetelny, bezstronny i zgodny z przepisami prawa określić wartość nieruchomości.

Jakie dokumenty są niezbędne do sporządzenia wyceny nieruchomości?

Rzeczoznawca majątkowy jako specjalista posiadaj potwierdzoną uprawnieniami wiedzę, aby sporządzić operat szacunkowy nieruchomości. Do prawidłowej wyceny, potrzebował on będzie między innymi dokumentacji obejmującej m.iz.:

  • informacje z księgi wieczystej nieruchomości,
  • zaświadczenie o przeznaczeniu w dokumentacji planistycznej,
  • wypis z rejestru gruntów,
  • mapę ewidencyjną dotyczącą działki,
  • pozwolenie na użytkowanie istniejącego budynku.

W zależności od wycenianej nieruchomości – działki niezabudowanej, lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego itd., potrzebne będą nieco odmienne dokumenty. Za każdym razem rzeczoznawca majątkowy w sposób indywidualny podchodzi do nieruchomości i przedstawia komplet dokumentacji potrzebnej do wykonania rzetelnej wyceny nieruchomości.

Czym kierować się wybierając rzeczoznawcę majątkowego?

Jeżeli zależy nam na wycenie nieruchomości wykonanej w sposób profesjonalny, która posłuży nam jako dokument urzędowy, konieczne jest znalezienie rzeczoznawcy majątkowego, specjalizującego się w wycenie danych nieruchomości jak m.in. http://www.wycenawlodarczyk.pl/. Specjalista taki posiada bowiem niezbędne kwalifikacje oraz dysponuje doświadczeniem, które w połączeniu z przestrzeganiem zasad etyki zawodowej i wiedzą merytoryczną, pozwolą uzyskać wartość nieruchomości w postaci operatu szacunkowego. Rzeczoznawca może (ale nie musi) być również zrzeszony Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca majątkowy w swojej pracy przedstawia wszelkie uwarunkowania wpływające na wartość nieruchomości, określa jakie elementy w sposób korzystny i niekorzystny wpływają na kształtowanie cen i dokonuje szczegółową analizę rynku nieruchomości podobnych.

Kiedy warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy majątkowego?

Wycena nieruchomości wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego w postaci operatu szacunkowego to szczególnie ważny aspekt podczas wielu czynności urzędowych czy bankowych. Określenie wartości nieruchomości niezbędne jest między innymi podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny, do przedłożenia organom podatkowym np. przy ustaleniu podatku, ale i dla potrzeb podziału majątku, przy określeniu wysokości darowizny, czy negocjacji ceny sprzedaży.

Usługi rzeczoznawcy majątkowego kierowane są dla każdego, kto potrzebuje profesjonalnej wyceny nieruchomości. Określenie wartości domu, mieszkania, działki i innych nieruchomości mogą zatem potrzebować osoby fizyczne, urzędy, banki, firmy i przedsiębiorstwa, jak i inne dowolne podmioty.

Więcej informacji znajdziesz na http://www.zaradnik.pl/kiedy-konieczna-jest-wycena-nieruchomosci/.

Czy można wycenić nieruchomość samodzielnie? Dlaczego warto skorzystać z pomocy jaką oferuje rzeczoznawca majątkowy?
5 (100%) 1 vote

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *