Bezpieczny podpis elektroniczny – jak go zamówić?

Dostęp do bezpiecznego podpisu elektronicznego pozwala na wiarygodną komunikację z urzędami i kontrahentami biznesowymi w formie elektronicznej, dzięki możliwości zidentyfikowania i potwierdzenia tożsamości.

Gdzie zamówić bezpieczny podpis elektroniczny?

Bezpieczny podpis elektroniczny, czyli podpis elektroniczny potwierdzony certyfikatem kwalifikowanym, można zamówić u jednego z pięciu podmiotów, które mają uprawnienia do ich wydawania. Jednym z nich jest KIR (Krajowa Izba Rozliczeń). Status kwalifikowanego dostawcy usług zaufania nadawany jest przez Narodowe Centrum Certyfikacji Narodowego Banku Polskiego. Wydany bezpieczny podpis elektroniczny będzie jednocześnie zweryfikowany przez Centrum.

O bezpieczny podpis elektroniczny mogą starać się osoby fizyczne – także te prowadzące działalność gospodarczą, firmy czy podmioty pożytku publicznego. Aby mieć do niego dostęp, należy zakupić usługę, którą stanowi certyfikat bezpieczeństwa oraz narzędzia niezbędne do składania podpisu. Certyfikat potwierdza zgodność podpisu elektronicznego ze stanem faktycznym i nadaje mu taką samą moc prawną, równoważną tradycyjnemu podpisowi. Dzięki temu wszystkie dokumenty przesyłane drogą elektroniczną z jego użyciem są uwiarygodnione.

Z czego składa się zestaw bezpiecznego e-podpisu?

Zestaw bezpiecznego podpisu elektronicznego składa się z certyfikatu, czytnika bądź tokena, karty kryptograficznej oraz oprogramowania/aplikacji umożliwiającej korzystanie z nich. Warto nadmienić, że dostępne są różnego rodzaju certyfikaty z różnym okresem ważności. Najczęściej są one wykorzystywane do udziału w zamówieniach publicznych (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), przetargach, składania sprawozdań finansowych (e-KRS), do przesyłania e-wniosków, e-zwolnień, do komunikacji w ramach platform e-zdrowie, PUODO czy ZUS. Niemniej ważne jest, że bezpiecznego podpisu elektronicznego można używać do podpisywania umów z kontrahentami, które mają postać dokumentów elektronicznych przesyłanych na odległość.

Jak zamówić kwalifikowany podpis elektroniczny?

Zamówienia bezpiecznego podpisu elektronicznego można dokonać on-line. Proces ten przebiega bardzo podobnie, niezależnie od podmiotu, który jest kwalifikowanym dostawcą usługi. Na wstępie wybieramy rodzaj certyfikatu i urządzenia. Po wypełnieniu i wysłaniu zamówienia, udostępniona zostanie umowa oraz zamówienie. Dokumenty te należy wydrukować, podpisać i przesłać na podany adres podmiotu. Co istotne, chodzi tu oczywiście o podpis osoby upoważnionej do korzystania z bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Starając się o bezpieczny podpis elektroniczny jedynie z podstawowymi danymi – czyli danymi osobowymi oraz numerem PESEL bądź numerem dokumentu tożsamości – cały proces można przeprowadzić on-line, bez konieczności wypełniania i przesyłania dokumentów papierowych.

Gotowy zestaw może być odebrany wyłącznie osobiście, czyli przez tę osobę, której dane widnieją na certyfikacie. W celu potwierdzenia tożsamości niezbędne będzie okazanie np. dowodu osobistego. Przygotowanie certyfikatu zazwyczaj zajmuje kilka dni roboczych.

Bezpieczny podpis elektroniczny – jak go zamówić?
Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *