Audytor wewnętrzny IFS a przejście kontroli bezpieczeństwa żywności

Kontrola bezpieczeństwa żywności IFS może zostać zaliczona lub nie. Jednostka, w której odbywa się proces, zostaje zwykle poinformowana o wyniku pocztą. W przypadku, gdy ocena będzie negatywna, jednostka certyfikująca musi podjąć decyzję, czy zawiesić lub utrzymać aktualny certyfikat IFS. Cały proces jest niezwykle skomplikowany, dlatego audytor wewnętrzny IFS odgrywa tu tak znaczącą rolę.

Jak przekazuje się wyniki kontroli?

Jeśli ocena będzie negatywna w danym przedsiębiorstwie działającym w branży spożywczej, audytor wewnętrzny IFS doradza stronom, aby poinformowały o faktach, okolicznościach i wynikach kontroli bezpieczeństwa żywności. Po przesłaniu raportu wszyscy zainteresowani mogą się do niego odnieść, a co za tym idzie – przekazać swój punkt widzenia.

Negatywna ocena – co dalej?

Odpowiedzialna jednostka certyfikująca zostanie poproszona o podjęcie decyzji w ciągu siedmiu dni, czy obecny certyfikat zostanie zawieszony lub utrzymany. Istnieją tu dwa scenariusze:

1. W przypadku, gdy dana firma zdecyduje się na zachowanie certyfikatu, informacja ta zostanie ponownie przesłana pocztą elektroniczną do wszystkich sprzedawców detalicznych.

2. Jeśli podejmie decyzję o zawieszeniu bieżącego certyfikatu, informacje te zostaną automatycznie przekazane przez bazę danych IFS do wszystkich użytkowników mających do niej dostęp.

Audytor wewnętrzny IFS jest w stanie uchronić firmę przed żmudnym procesem ponownej kontroli bezpieczeństwa żywności. Osoby, które są zainteresowane kursem z tego zakresu, więcej informacji znajdą na stronie https://szkolenia.bureauveritas.pl/szkolenie/h15-audytor-wewnetrzny-systemow-ifs-brc/.

Podczas kontroli bezpieczeństwa żywności osoba prowadząca audyt robi zdjęcia, które stają się obiektywnym dowodem w przypadku niezaliczenia norm standardu. Ze względu na to, by można było się do nich odnieść w każdym momencie, obrazy pozostają w IFS Management, jednak nie są dostępne dla osób trzecich.

Audytor wewnętrzny IFS a przejście kontroli bezpieczeństwa żywności
Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *